วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2021

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด – สระแก้ว

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด – สระแก้วกิจกรรม

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
ข้อมูล : ตั้งอยู่เลขที่ 669 หมู่ 1 ถ.จันทบุรีสระแก้ว (ทางหลวงหมายเลข 317) ตำบลวังใหม่ บริเวณสี่แยกคลองหาด เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

จากการรวมตัวกันของเกษตรกรเพื่อประสบปัญหาพืชไร่ราคาตกต่ำ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง จนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงโคนมแทนการปลูกพืชไร่ และครองแชมป์แหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยที่นี่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 มีสมาชิกแรกเริ่ม 200 ราย และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,300 ราย พนักงานกว่า 300 คน และมีโคนมประมาณ 30,000 ตัวซึ่งสามารถผลิตน้ำนมดิบได้ 150 ตันต่อวันทีเดียว และเพราะมีระบบการจัดการที่ดีนั่นเอง ที่นี่จึงได้รับ คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯ ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540 โดยมีการควบคุมการผลิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีในบริเวณร้านค้า ด้านหน้าสหกรณ์เป็นของฝากเพื่อสุขภาพ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 3725 1862-3 และ 0 3751 7111-3 หรือ www.wnydairy.co.th

ประเภท : กิจกรรม
ที่ตั้ง : 669 หมู่ 1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 10330
โทรศัพท์ : T. +66372518623,+66375171113
โทรสาร :n/a
อีเมลล์ :[email protected],[email protected]
เว็บไซท์ :
จุดเด่น : ที่จอดรถ

 

แผนที่เดินทางไปยัง สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด – สระแก้ว
สระแก้ว

สระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร

Related Posts

Next Post