วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2021

สอบท้องถิ่น 64 วันไหน สถานที่สอบที่ไหนบ้าง สรุปรวมให้ทุกภาค ทุกเขตที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล

|

17 พ.ย. 2564 เวลา 18:13 น. 2

สอบท้องถิ่น 64 สรุปวัน เวลา และสถานที่สอบบรรจุภาค ก และ ภาค ข กลุ่มภาคเหนือ เขต 1-2 กลุ่มภาคกลางเขต 1-3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1-3 กลุ่มภาคใต้เขต 1-2 ตรวจสอบรายละเอียดได้ครบที่นี่

เกาะติดสอบท้องถิ่น 2564 หลังจากที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ออกประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 

กำหนดให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) วันเดียวกันตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. 

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมรายละเอียดวัน เวลา และ สถานที่สอบแข่งขันในตำแหน่งต่าง ๆ ของทุกกลุ่มภาค และทุกเขตที่เปิดสอบบรรจุมาไว้ให้แล้วที่นี่ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎดังนี้ 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 

  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
  • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

  • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
  • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
  • ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่
สระแก้ว

สระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร